• Slide 1

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • Slide 2

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 3

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 4

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 5

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 6

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

Øresundi silla rajaja: kriitika muudab Rail Balticu paremaks

on .

Rail Baltic annab eestlastele võimaluse oma heaolu suurendada, leiab Euroopa pikima maantee- ja raudteesilla Øresundi silla rajamisel osalenud Kim Smedegaard Andersen. Taani Lollandi saare ja Saksamaa Fehmarni saare vahelisse väina (Fehmarnbelt) tunneli rajamisega tegeleva firma Sund & Bælt A/S asedirektori Anderseni arvates toob Balti riike Poolaga ühendav Rail Balticu raudtee kasu kogu Euroopale. Mõjukas taanlane esines Euroopaga kiire raudteeühenduse rajamisega tekkivate ärivõimalustega tutvumiseks loodud ettevõtjate ühenduse Rail Baltic Business Network korraldatud konverentsil.

Ühelt poolt hoiatab Henrik Hololei Euroopa Komisjonist, et kui me Rail Balticuga jõudsate sammudega edasi ei liigu, siis oleme rahast ilma. Teiselt poolt leidub kriitikuid, kes väidavad, et Rail Baltic hävitab rahvuse. Kas teile ei tundu natuke hüsteeriline olukord, mis Eestis on Rail Balticu ümber kujunenud?

See kõik on osa teie projekti üle peetavast rahvuslikust arutelust. Tervikuna mõjub selline arutelu projektile väga tervendavalt, muutes selle paremaks, sest asju arutatakse avatult.

Keskkonnakaitsjate argumendid ei ole relv. Neid tuleb tähelepanelikult kuulata, et saada nii keskkonna kui ka infrastruktuuri jaoks parimad lahendused.

Kas teile ei tundu, et Euroopa Liidu antav hiiglaslik, 85-protsendiline toetus Rail Balticule hakkab majanduslikku ja sotsiaalset reaalsust deformeerima?

Loomulikult ta hakkab seda tegema. Kuid te peaksite seda investeeringut võtma kui olulist märguannet Euroopa Liidu poolt, et soovitakse teie piirkonda arendada. Rail Baltic toob kasu kogu Euroopale, sest ühendab koos teiste projektidega kogu Läänemere ümbruse ühtsesse võrgustikku. Kõigile Läänemere-äärsetele riikidele toob see suurt kasu.

Te näitasite konverentsil pilti Läänemere ümbruse transpordiradadest, kus olid sees nii Fehmarnbelti tunnel kui ka Rail Baltic. Kuidas mõjutaks teie tunnelit see, kui Rail Baltic jääks tulemata?

Ma ei saa öelda, milline see mõju oleks. Võin vaid rõhutada, et teile endile on ülioluline, et oleks rohkem ühenduskanaleid. Tähtis pole see raudteeprojekt üksi, vaid see, kuidas  ühendused üksteist täiendavad. Mida rohkem ühendusi teil on, seda rohkem võimalusi on teil majanduslikus konkurentsis, sest äri lihtsalt vajab ühendusi. See on edu ja heade elutingimuste eeldus.

Kas ma sain õigesti aru, et teie tunneliprojekti kohta esitati tohutu hulk kriitilisi märkusi?

Praegu peame juba teist avalikku arutelu, selle esimeses voorus esitati 3000 küsimust. Praeguses voorus on meile esitatud 12 000 küsimust. Kui neid sisuliselt struktureerida, siis on küsimused suhteliselt sarnased. Paljud on samasisulised. Huvitav on vaadata nende küsimuste päritolu. Enamik küsimusi ei tule mitte kohalikelt elanikelt, vaid kusagilt kaugemalt Saksamaalt.

Meil on mõned peamised oponendid, kellelt tulevad peamised vastuargumendid. Nende küsimustes ja vastuseisus peegeldub nende vahetu huvi selle projekti vastu. Meile on väga suur väljakutse anda nendele küsimustele head vastused. Tegemist on Saksamaa seaduste järgi toimuvate avalike kuulamistega ja see annab võimaluse arutleda seal mitte üksnes keskkonnaküsimuste, vaid ka ohutuse teemal. Üks peamisi huvigruppe, kellelt pärineb kriitika, on sama suunda sõitvad laevaliinid.

Kas nad astuvad teie vastu otse oma nime all või kasutavad projekti ründamiseks justkui inimeste nimel rääkivaid mittetulundusühinguid?

Mul on sellele raske vastata. Minu mulje järgi kasutavad nad Saksamaa õigussüsteemi meie vastu just nii hästi, kui nad seda oskavad.

Millised on peamised hirmud tunneliprojekti suhtes, mida te kohalike elanike seas näete?

Mitte keegi ei ole õnnelik, kui see projekt tuleb ja toob kaasa näiteks suurema liiklustiheduse tema kodu lähedal. Kui sa oled tõeline naaber, siis sa pead sellisest häirimisest teada andma, samuti tõstma häält, kui kaasa tuleb keskkonnamõju. Mina usun, et me võtame kõiki neid märkusi arvesse.

Kuidas te käitute maaomaniku puhul, kes ei kaota mitte üksnes omandit, vaid perekonna valduse koos mälestustega?

Ma saan aru, see pole hea asi, kuid seda juhtub. Kuid samas on see ka võimalus. Kui trass rajatakse läbi maavalduse, siis loob see ka võimaluse oma maakasutus varasemast erinevalt üles ehitada või seda müüa. Taani poolel käivad sellised läbirääkimised ja võin öelda, et mitte just igaüks pole selles olukorras õnnelik.

Alati on lõbus vaadata suurte projektide esitluste keskkonnaosa, kus näidatakse pilte näiteks mõne hiiglasliku objekti juures elavatest õnnelikest molluskitest või oravatest. Miks seda tehakse?

Need molluskid võivad olla küll väga lihtsad olendid, aga need näitavad, et floora ja fauna on hakanud taastuma ja ennast uuesti looma. Need molluskid on toiduks lindudele. Kui need molluskid kaovad, siis poleks seal ka linde. See pilt ei räägi tavainimesele võib-olla kuigi palju, kuid inimesele, kes on ökosüsteemiga kursis, mõjub see veenvalt.

Kas teile ei tundu, et projektide vastased kasutavad keskkonnaargumente omalaadse relvana?

Keskkonnakaitsjate argumendid ei ole relv, vaid need on väga olulised. Neid tuleb tähelepanelikult kuulata, et saada nii keskkonna kui ka infrastruktuuri jaoks parimad lahendused. Vastaspoolt kuulata on tähtis juba ainuüksi sellepärast, et rajatava infrastruktuuriga tuleb koos elada vähemalt järgmine sada aastat.

------

Taanlased rajavad majanduskasu nimel uue tunneli

Kui Taani parlament ratifitseeris 1991. aastal Euroopa suurima kombineeritud raudtee- ja maanteesilla rajamise üle Øresundi väina, lõi see eelduse ka Fehmarni tunneli rajamiseks.

Kui Øresundi sild oli Taani ja Rootsi ühisprojekt, siis Kopenhaageni ja Hamburgi vahelist liiklust hõlbustava tunneli puhul on tegemist üksnes Taani ettevõtmisega. Kuna Taani valitsus pidas kiiret ühendust Saksamaaga oma riigi majandusele ülitähtsaks, võeti see investeering ette hoolimata sellest, et sakslased seda oma investeeringute kavva ei lisanud. Kokkulepe tunneli rajamiseks sõlmiti Saksamaaga kaheksa aastat tagasi.

Tunnel, mille ehitamine võib alata pärast 2019. aastat, sisaldab kahte elektriraudtee rööpapaari ning nelja sõidurada autodele. Hamburgi ja Kopenhaageni vaheline teekond väheneb praeguselt neljalt ja poolelt tunnilt kahele ja poolele tunnile. Taanlaste arvates on tegemist olulise ühenduslüliga kogu Läänemerd ümbritsevas transpordivõrgustikus, mis suurendab Taani mõjukust kogu piirkonna äris ja logistikas. Selliseks lootuseks annab alust majandusstatistika, mis näitas Taani majanduskasvu hoogustumist pärast Øresundi silla valmimist.

Kuna tunneli ehitamine mõjutab tugevasti näiteks laevafirmade ärihuvisid, on lõpliku investeerimisotsuse langetamisele järgnevatele kohtuvaidlustele varutud lausa kaks aastat.

Tunneli ehitamist korraldab Taani riigile kuuluv 200 töötajaga valdusfirma Sund & Bælt, mis oli tegev ka Kopenhaagenit ja Malmöt ühendava silla ehitamisel.

Andres Reimer, Postimees

 

Rail Balticu leping sai viimase allkirja

on .

Leedu riikliku raudteefirma (Lietuvos geležinkeliai - LG) tegevjuht Stasys Dailydka ütles laupäeval, et allkirjastas reedel firma nõukogult loa saamise järel raudteeprojekti Rail Balticu hanke- ja lepingumudeli.

Läti ja Eesti olid Rail Balticu hanke- ja lepingumudeli allkirjastanud juba varem.

"Olen allkirjastanud lepingu, selle sama, mis allkirjastamist vajas. Palju kära ei millestki. Nõukogu andis vajaminevad heakskiidud," lausus Dailydka BNS-ile.

Tema sõnul ei ole reedene allkirjastamine seotud Euroopa Komisjoni teadaandega, mille kohaselt võib komisjon peatada kogu Rail Balticu projekti rahastamise.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.

Balti riigid peaksid aastani 2020 saama Euroopa Liidult Rail Balticu projektile 442,2 miljonit eurot.

Kolme Balti riigi ühisfirma RB Rail nõukogu kiitis Rail Balticu hankemudeli heaks kolmapäeval.

ERR

Raigo Uukkivi: Kas tahame osa Euroopa ühtsest raudteearhitektuurist?

on .

Üleeuroopaline transpordisüsteem parandaks oluliselt kaupade liikumist, avardaks inimeste liikumisvabadust ja avaldaks sellega positiivset mõju majanduslikule ja sotsiaalsele sidususele liidu sees, leiab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Raigo Uukkivi.

Euroopa Liidu viimase kümnendi üheks peamiseks eesmärgiks on olnud ühtse raudteevõrgu loomine, mis ulatuks kõikjale, ka liidu piirialadele. Üleeuroopaline transpordisüsteem parandaks oluliselt kaupade liikumist, avardaks inimeste liikumisvabadust ja avaldaks sellega positiivset mõju majanduslikule ja sotsiaalsele sidususele liidu sees. Tänaseks on jõutud kokkuleppele tehniliste parameetrite osas, mille alusel edasine areng Euroopa raudteedel põhineb ühetaolisel standardil. Eesti ei kuulu nende riikide hulka, kelle raudtee vastaks täna sellele standardile. Meie rongid sõidavad siiani ajaloolistel põhjustel laiarööpmelisel - mittestandardsel rööpapaaril. See on üks oluline põhjus, miks meil on tarvis Rail Balticu raudteed. On väidetud, et ühtset standardit asendaks ka erilahendusega veermiku kasutamine, mis  sobinduks eri rööpmelaiustega rööbasteedele. See väide ei päde, sest liikmesriikide vahel raudteeühenduseks ei piisa ainult veermiku muutmisest.

Ühtse raudteevõrgu toimimise saavutamiseks kahe erineva rööpmelaiusega raudtee vahel, nagu Euroopa Liidu standard ja Eesti tänane raudteesüsteem, tuleb arvesse võtta kogu süsteemi tervikuna. Lisaks veeremi tehnilistele nõuetele, side- ja turvanguseadmetele, rööbasteele ehitamise ja hooldamise nõutele, on vaja ühtlustada ka rongijuhtide koolitamine, samuti raudtee-ettevõtja ohutustunnistuste väljaandmine. Enamgi veel. Lisaks raudtee-ettevõtjatele kehtestatud nõuetele on Euroopa Liidu ühtse raudteesüsteemi lahutamatu osa ka kauba- ja reisiveoettevõtjatele pakutavad teenused alates ühisest piletisüsteemist ja reisijate teavitusest ning lõpetades kaubarongide reaalajas jälgimisega. Lisaks on vaja ühildada ka rööbastee energiasüsteemide tehnilised lahendused. Näiteks Eesti elektrirongides kasutatav elektrisüsteem töötab oluliselt väiksema pingega kui Euroopa Liidus levinud süsteem. Seetõttu tuleb kogu Eesti raudteetaristul ka kogu elektriskeem moderniseerida.

Iseenesest on Euroopas selliseid paralleelselt töötavaid tehnilisi erilahendusi varasemalt loodud: veerem varustatakse mitme erineva pardaseadmega, mis võimaldavad erinevate turvanguseadmetega varustatud raudteedel ohutult sõita;  seadmed, mis võimaldavad eri (energia) süsteemides liigelda, reguleeritavate eritelgedega veerem jne. On tõestatud, et see kõik on aga tavalisest kulukam, keerulisem ning kõrgema riskiga. Kõigi nimetatud põhjuste tõttu on majanduslikult ja tehniliselt oluliselt mõttekam uue trassi ehitamine. Kuigi on olemas mitmesuguseid tehnilisi erilahendusi, mis on loodud, et vähendada erinevate raudteevõrgustike ühilduvusprobleeme, on oluline märkida, et neid on kasutatud vaid siis kui muud alternatiivsed lahendused on olnud mingil põhjusel ebamõistlikud või puudusid üldse.

Et kaks erinevat raudteesüsteemi (1435mm ja 1520mm) omavahel vahel toimiks, ei saa mõelda pelgalt üksikutele tehnilistele aspektidele. Erineva rööpmelaiusega  raudteesüsteemide ühendamine on oluliselt keerukam kui esmapilgul näib ja teatud juhtudel võib see osutuda sootuks võimatuks ülesandeks. Euroopa Liidu ühtsesse raudteevõrgustikku kuulumise ja tõhusama põhja-lõunasuunalise infrastruktuuri nimel on Eestisse uue trassi rajamine meile kindlasti mõistlikum.

Logistikauudised

Andres Reimer: Rail Balticuga eksiteele

on .

Sadakonna avaliku elu tegelase väide, et Rail Baltic oma praegu kavandatud kujul seab ohtu eesti rahva ja maa tuleviku, ei kõla usutavalt. Küll aga satuvad ohtu Venemaa Raudteede äriplaanid, kirjutab majandusajakirjanik Andres Reimer.

Rail Balticu rajamine ärritab kolme huvigruppi. Mõned tartlased ei suuda alla neelata, et uus raudtee hakkab kulgema läbi Pärnu ning rahvusvahelisust janunev ülikoolilinn jääb liinist ilma. Teisena valutavad kohalikud maaomanikud ja looduskaitsjad südant traktorite ja põtrade liikumisteede pärast.

Kolmas ja kõige mõjuvõimsam huvigrupp on 1520-millimeetrise raudteelaiusega Venemaa raudtee, mis sõna otseses mõttes suudab liigutada mägesid ja valitseb taristut Soomest kuni Mongooliani.

Rail Baltic mõjub sellele süsteemile justkui koeranael kannikal. Moraalne kahju tuleb asjaolust, et Euroopa 1435-millimeetrine rööpalaius lükatakse raudteeimpeeriumi ribide vahele. Venemaa Raudteed soovib ise ehitada 1520 raudteeliini Slovakkiast Košicest Viinini. Samuti põhja-lõunasuunaline Rail Baltic kerkis selle projekti kõrvale ohtliku konkurendina, sest võisteldakse samade klientide pärast, kes liigutavad oma kaupu samal suunal.

Eurooplaste ehitatav Rail Baltic on palju efektiivsem ja konkurentsivõimelisem. Kui meie kavatseme 728 kilomeetri pikkuse Rail Balticu valmis ehitada ligi nelja miljardi euroga, siis Venemaa Raudteed tahab 450-kilomeetrisesse Viini taristusse matta üle kuue miljardi euro. Ilma sõrmi painutamata arvutame, et Venemaa kavatseb kulutada ühe raudteekilomeetri rajamiseks enam kui kaks korda rohkem kui Rail Balticu rajajad. Kahe raudtee konkurentsis võidab efektiivsem. Samuti võivad rahaallikad hakata esitama tülikaid küsimusi suurte kulude kohta.

Tõenäoliselt muudavad Kremli raudteeprojekti kallimaks nn humanitaarsed kuluartiklid, mida euroopalikesse rajatistesse sisse ei kirjutata. Siit saame tõmmata ühendusjoone Eestisse. Meie rikkusime suhted Venemaa raudteega kuus aastat tagasi, kui kaitsepolitsei avalikustas, et Venemaa Raudteede president Vladimir Jakunin lubas Edgar Savisaarele, et Keskerakond saab parlamendivalimisteks 1,5 miljonit eurot toetust.

Kättemaksuks blokeeris Jakunin Eesti-suunalised raudtee kaubaveod ja seda needust pole Eesti transiidiärilt tänaseni ära võetud. Veel enne ametist tagandamist ja Venemaa Ukraina-vastast agressiooni avaldas Jakunin intervjuus venekeelsele Delfile oma käsitluse eestlastest, keda ta võrdles kirikutrepil laulvate kerjustega. Kui mina oleksin Venemaa spindoktor, siis ma ütleksin nüüd Eesti transiidiettevõtjatele, et kui nad toetaksid Rail Balticu vastast kampaaniat, võiks see aidata kaasa raudteeblokaadi lõpetamisele. Maksaks see mängu kõrgete panuste kõrval sente, sest kerjused palju ei vaja.

Kuna aga Rail Balticu peatamist nõudvalt kirjalt leiab vaid vaimueliidi esindajaid, siis nagu näha, võib eksiteele sattuda ka sõltumatu mõttetöö tulemusel.

Postimees

Balti riikide kaubanduskojad avaldasid jõuliselt toetust Rail Balticu aktsiaseltsile

on .

Balti riikide kaubanduskodade presidendid saatsid ühise kirja kolme Balti riigi peaministritele, kus avaldasid jõulist toetust Rail Balticu projekti haldavale aktsiaseltsile RB Rail.

Kaubanduskodade presidendid Toomas Luman, Aigars Rostovskis ja Rimantas Sidlauskas leidsid kirjas, et kuigi mitu isikut ja organisatsiooni on püüdnud RB Rail aktsiaseltsi tegevust kahtluse alla seada, on tegemist siiski kolme riigi ühisprojektiga, mis on toonud osapooltele kohustuse täita õigeaegselt kõik kokkulepped ja rakendada Euroopa Liidu rahastust, arvestades piirkonna maine ja arenguga.

Kaubanduskoja juhid rõhutasid peaministritele, et projekt on geograafilise tähtsusega, sest inimeste ja kaupade kiirem liikumine aitab tuua rohkem investeeringuid ja tõstab ekspordimahtu. Kirjas keskenduti Balti riikide ühtsusele ja koostööle, et aidata kaas Rail Balticu valmimisele ning tuua kasu kõigi kolme maa elanikele ja ettevõtetele.

"Kolm Balti kaubanduskoda pakuvad kiiret ja kvaliteetset abi erinevate probleemide lahendamiseks, tagamaks, et "Rail Baltic/Rail Baltica" tõstaks piirkonna konkurentsivõimet ja oleks hea näide üleriikliku projekti kordaminekust Euroopas."

Delfi

Heikki Kalle: Rail Baltic – üleelusuurune kompromiss

on .

Meil seisab ees hulk valikuid, kus on kaalukausil nüüdisaegne, inimestele järjest enam harjumuseks saav mugavus reisimisel, ent ka puutumata loodus, kirjutab Rail Balticu projekti keskkonnamõju hindamise juhtekspert Heikki Kalle.

Sissejuhatuseks olgu öeldud, et meil kõigil on Rail Balticu projekti keeruline mõista tema üleelusuuruse mastaabi tõttu. Eesti avalikkusele ja projekti vedajaile on selle suuruse selgitamine ja vajaduse põhjendamine tõsine ülesanne. Meie ajaloost puudub sellises mastaabis projekti kogemus, nagu oli Öresundi sild või La Manche’i tunnel. Tänapäeval on need projektid aga iseenesestmõistetavad, mistõttu paistab avalikkuses silma mõningast tormamist arvamuste kujundamisel ja üksikute arvajate kohati paanilisi väljaütlemisi. Eelnimetatud põhjustel on see aga väga arusaadav.

Suur töö seisab ees ka projekti keskkonnameetmete kavandamisega, kuid kinnitan, et kõik toimingud on graafikus ja kontrolli all, meie ei saa endale lubada tormakust. Kõige keerulisem on planeerijail leida võimalusi kahel pool tulevast raudteed elutsevate loomade ja selle trassi poolitatavate alade ühendamiseks (nt ökoduktid ehk metsloomade rohesillad). Kolme maakonna varasemate uuringute põhjal võib võrdluseks öelda, et raudtee ehitamisel on see kõige keerulisem Pärnumaal, kus trassi mõjutatavat kaitsealust loodust on kõige rohkem nii kaitsealade arvu kui ka pindala järgi. Põhjalikke uuringuid on tehtud juba mitu ja raudtee mõjusid on hinnatud põhimõttel, et tähelepanu peab jaguma ka sinna, kus loodus ei ole otseselt kaitse all.

Oma keerulistes ülesannetes ei ole me õnneks sugugi üksi. Oleme palju suhelnud Läti kolleegidega, kelle hinnangul on raudtee mõju ja ülesanded kahes riigis üsna sarnased. Arutelu käib üsnagi sarnaste probleemide kallal ja neid leevendavate meetmete üle, nagu Eestiski. Vaid seda, et riiki poolitav raudtee avaldab suurt mõju loomadele, näiteks nii, et pooled põdrad jääksid ühele ja pooled teisele poole raudteed, ei ole meie Läti kolleegid näinud nii teravas valguses kui Eesti uurijad. Seetõttu ei ole Lätis seni jutuks tulnud sedagi, et raudtee aiaga piiramisest peaks loobuma, ja seepärast on Lätis raudtee praeguse plaani järgi ka täies ulatuses aiaga ääristatud.

Suurulukite populatsiooni eri osade sidususe vähenemise teema on Eestis täiesti õigustatult teravalt päevakorral, sest teaduslike argumentide kõrval on loodushoid olnud eestlastele alati ka emotsionaalselt oluline. Meil seisab ees hulk valikuid, kus kaalukausil on nüüdisaegne, inimestele järjest enam harjumuseks saav mugavus reisimisel, ent ka puutumata loodus. On tõsi, et raudtee ehitamisel võivad olla tõsised tagajärjed populatsiooni geneetilisele variatiivsusele. Kõnealuses debatis tuleks aga silmas pidada ka seda, et põhja-lõuna suunal areneval autoteede võrgustikul on juba nüüd tegelikult raudteetrassiga sarnane ja võimalik, et veelgi tugevam mõju metsloomade liikuvusele ja elule, sest autoliiklus maanteedel on pidev ja tihe ning Eesti maanteedel pole loomadele praegu üldse turvalisi ülepääsukohti ega piirajaid. Ka loomade põhjustatud liiklusõnnetused on selle debati osa, sedagi ei tasuks unustada.

Rail Balticu tulevasele trassile on loomadele juba nüüd kavandatud läbipääsukohti hoopis rohkem, kui kehtivad regulatsioonid seda ette näevad. Ainuüksi ulukite ülekäigukohti on keskmiselt iga kümne kilomeetri tagant, peale selle on suurulukitele ka erilahendusega sillad, spetsiaalsed läbipääsud kahepaiksetele jne. Plaanis on teha ka eraldi uuring, et selgitada välja nüüdisaegsed alternatiivsed tehnilised võimalused, millega saaks loomade liikumiskohtades näiteks nende rändeajal kas või ajutiselt avada osaliselt raudteeäärse aia.

Võib küsida, mida üldse tähendab keskkonnasõbralik raudtee. See on elektriraudtee, mis kasutab elektrienergiat, mis pärineb taastuvaist energiaallikaist ning mille mõju inimesele ja loodusele on viidud miinimumini. Selline raudtee viib suure osa kaupade kaugvedusid maanteedelt ära, pakkudes odavamat ja puhtamat transpordilahendust ning sellega kaasnevat turvalisemat liiklust Eesti teedel. Sääraste raudteede rajamine on teistes riikides tavaline praktika ning ka meie toetume oma hinnanguis ja lahendustes naaberriikide praktikale.

Kindlasti on Rail Baltic seninägematu ja -kogematu ka selles plaanis, kui paljude Eesti inimeste elu see vahetult puudutab. Planeerimise-projekteerimise töörühm on kogu trassiäärse sisult majade kaupa ja maatükk maatüki haaval läbi analüüsinud. Mitte ainult töörühmades, vaid ka kohapeal ja vallavalitsuse laua taga, et igal pool oleks kahju elule võimalikult väike ja ligipääs eraomandile tagatud. Raudtee ehitatakse vastavuses kehtivate müranormidega elamute lähedal, mis tähendab, et rong ei tee möödudes kõvemat häält kui lärmakam seltskond elutoas (50 detsibelli). Rongi on muidugi liikumises näha, kuid õnneks on Eestis palju metsa, mis seda osaliselt varjab.

Olles ühelt poolt keskkonnainimene, teisalt aga elu praktilisi vajadusi mõistes usun ma, et kahe poole vahel on kompromiss võimalik. Seda kompromissi sümboliseerib mu arvates hästi president Lennart Meri, kellel oli unistuseks kiire rongisõit Tallinnast Berliini, kuid kelle käe all ja sulest valmisid Eesti loodust enim väärtustavad raamatud.

Heikki Kalle
Rail Balticu projekti keskkonnamõju hindamise juhtekspert

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-front

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newNovarcwsp new