• Slide 1

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • Slide 2

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 3

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 4

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 5

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 6

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

Rail Balticu Muuga multimodaalse kaubaterminali analüüsi hange

on .

Rail Baltic Estonia OÜ viib läbi hanget selgitamaks välja kaks kõige tasuvamat ja realistlikumat alternatiivset integreeritud lahendust Muuga multimodaalse kaubaterminali asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsionaalsuste osas, võttes aluseks kaubavoogude nõudluse pikaajalise analüüsi aastani 2055.

Hanke viitenumber riigihangete registris on 177780 ning Euroopa Liidu riigihangete andmebaasis TED: http://ted.europa.eu/ : 302946-2016. Pakkumuste esitamise tähtaeg on: 10. oktoober 2016. Hankedokumendid on kättesaadavad elektroonselt riigihangete keskkonnast: www.riigihanked.riik.ee

Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine ja KSH aruande avalik väljapanek

on .

Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Planeering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks”. Harju maavanem algatas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 19.04.2012. a korraldusega nr 1-1/661-k. Sarnased menetlustoimingud viidi läbi ka Rapla ja Pärnu maakondades. Maakonnaplaneeringutega planeeritakse uut Rail Baltic raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast Läti riigipiirini.

Baiba Rubesa: Rail Balticu potentsiaal on 5 miljonit reisijat ja 16 miljonit tonni kaupu aastas

on .

14. juunil  kogunesid mitmed Rail Baltic projektist huvitatud ettevõtjad MTÜ Rail Baltic Business Network ettekandekoosolekule Muuga Sadamasse, arutlemaks uue raudteeprojekti edasiste arengute ja tulevase Rail Baltic Muuga kaubaterminaliga seotud ärivõimaluste üle. Kõnelejate hulgas olid ka AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm ning Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa.

Avaettekande pidanud AS Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm andis üritusel ülevaate Muuga sadama tööst ja arenguplaanidest fookusega tulevasel Rail Balticul.

„Kui reisijate liikluse osas on kõigis kolmes Balti riigis Rail Balticu toetus kõrge, siis kaubavedude osas ollakse skeptilisemad. Samas Soome enda jaoks juba näeb Rail Balticu vajalikkust ja pakutavaid võimalusi. Samal ajal on juba märgata, et ka Eesti ettevõtjad tajuvad üha enam milline potentsiaal on Muuga multimodaalsel kaubaterminalil koosmõjus Vuosaari konteinerterminaliga,“ lausus Kalm.

RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa sõnul on Rail Balticu näol tegemist Euroopa jaoks prioriteetse projektiga, tagamaks olulised puuduolevad lõigud Euroopa raudteetranspordisüsteemis.

„Tegemist on Balti riikide selle sajandi suurima infrastruktuuri koostööprojektiga, mis lubab meil transportida 5 miljonit reisijat ning 16 miljonit tonni kaupu aastas. Tehniline projekt ja uuringud saavad valmis 2020 aastal ning uue raudteeliini ehitus lõpeb Balti riikides 2025 aastal,“ sõnas Baiba Rubesa.

„Rail Baltic ühendab 730 kilomeetrisel lõigul omavahel Kaunase, Riia, Pärnu ja Tallinna ning loob ühendused peamiste transpordisõlmedega. See tagab riikliku majanduse mitmekülgse ja jätkusuutliku arengu ning parandab reisijate liikuvust põhja-lõuna suunal,“ lisas Rubesa.

MTÜ Rail Baltic Business Network juhatuse liikme, advokaadibüroo TRINITI partner Tõnis Tamme sõnul on kiirraudtee näol tegemist järgmise kümnendi Euroopa Liidu ühe prioriteetse projektiga, mistõttu on loodud MTÜ eesmärgiks saavutada Eesti ettevõtjate suurem teadlikkus ja kaasatus Rail Balticu projektiga. „Oleme võtnud eesmärgiks kaardistada uuest kiirest raudteeühendusest tekkivad uued ärivõimalused ja korraldada projektist huvitatud ettevõtete ja projekti vedavate avaliku sektori partnerite vahel usalduslik ja mõtestatud dialoog. Hiljuti liitusid meie ärivõrgustikuga ka kolm uut ettevõtet: Lemminkäinen Eesti AS, Riigiressursside Keskus OÜ ja KMG Inseneriehituse AS,“ lisas Tamme.

MTÜ Rail Baltic Business Networki juhatuse liikme Ott Lumi sõnul on ärivõrgustiku järgmised plaanid seotud laienemisega ja avaliku nähtavuse tõstmisega. „Juba sügisel tahame korraldada projektist huvitatud ärikogukonnale informatsiooni ja kontakti vahendust pakkuva rahvusvahelise konverentsi. See on ka hea võimalus diskuteerida Ernst & Young´i poolt valmiva uue tasuvusanalüüsi üle, samal ajal töötame me ärivõrgustikuga aktiivselt selle nimel, et laieneda teistesse projektiriikidesse,“ ütles META valitsussuhete ja kommunikatsiooni nõustamisettevõtte partner Ott Lumi, MTÜ Rail Baltic Business Networki juhatuse nimel.

www.rbbn.ee 

Rail Balticu Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustav väljapanek ja avalik arutelu

on .

Rail Balticu Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustav väljapanek toimub vahemikus 11.04 kuni 19.04.2016.

Selle aja jooksul saab detailplaneeringu eskiislahendusega tutvuda tööpäeviti kella 08.00 - 16.00 Pärnu Linnavalitsuse esimesel korrusel asuvas planeeringute saalis 103. Detailplaneeringu digitaalse versiooniga on võimalik tutvuda siin.

Eskiislahenduse avalik arutelu toimub 20.04.2016 kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuse planeeringute saalis 103, aadressil Suur - Sepa tn 16.

Planeeringu koostamise ajal võib esitada kirjalikke arvamusi ja seisukohti planeeringu lahenduse kohta - koha peal, posti aadressile Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu või e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Rail Balticu raudtee Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahenduse täiendav avalik arutelu toimub teisipäeval 22. märtsil 2016 algusega kell 15.00 Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald)

on .

Täiendavat infot planeeringu kohta saab maavalitsuse planeeringute talitusest, kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringukonsultandilt Pille Metspalult, tel 5148308, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Päringuid Rail Balticu projekti kohta saab saata ka aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Valminud on Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahendus

on .

Valminud on Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa elektriühenduse eskiislahendus, mille eesmärgiks on tagada Rail Balticu varustamine 2x110 kV elektriga Viljandi-Sindi 330/110 õhuliinilt. Kaalutud on alternatiivseid elektriliini trasskoridoride asukohti. Eelistatud liinikoridor algab Surju vallast ja kulgeb riigimetsas õhuliinina ca 2 km ulatuses. Rabakülas, asustuse piirkonnas on planeeritud maa-alune 110 kV kaabelliin, mis Rabaküla ja Ilvese küla piiri läheduses läheb uuesti õhuliiniks. Ilvese külast alates kuni Häädemeeste valla Nepste külani kulgeb kõrgepingeliin raudtee trassikoridoris ja valdavas osas riigimetsa maal. Ilvese küla piirkonnas kulgeb liin ka osaliselt eramaadel. Planeeritud õhuliini trassikoridori laius on 100 m ja maakaabelliini koridori laius on 40 m. Planeeringu järgselt koostatakse ehitusprojekt, kus määratakse õhuliini mastide täpsed asukohad ja kõrgused ning kaabelliini täpne asukoht, samuti 110 kV liini kaitsevööndi paiknemine planeeritud trassikoridoris.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates 25.02.2016 Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassi-koridori-asukoha-maaramine
ja Rail Balticu portaalis: http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud
Pärnumaa lõunaosa elektrilahenduse osa all.

Eskiislahenduse avalik arutelu toimub neljapäeval 3. märtsil 2016 algusega kell 15.00 Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald)

Täiendavat infot planeeringu kohta saab küsida Pärnu Maavalitsusest Akadeemia 2, 80088 Pärnu, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringukonsultandilt Heiki Kalberg, tel 5091874, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-front

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newNovarcwsp new