• Slide 1

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • Slide 2

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 3

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 4

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 5

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

 • slide 6

  Sellele veebilehele on koondatud rahvusvahelist raudteeühendust Rail Balticut puudutav info. Rail Baltic ühendab Eesti ülejäänud Euroopaga. Eestist kulgeb trass Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini. Euroopa Liidu rahastuse toel alustatakse ehitustöödega eeldatavasti aastatel 2018-2019.

OÜ Rail Baltic Estonia kuulutas välja Rail Balticu projekti Eesti osa riskianalüüsi hanke

Hanke eesmärk on selgitada välja ja ennetada Rail Balticu raudtee arendamisega seotud riske kuni raudtee valmimiseni ning sel viisil hõlbustada projektiga seotud otsuste vastuvõtmist. Valitav nõustaja teeb Rail Balticu projekti Eesti osale riskianalüüsi, vaadeldes riske, mis võivad ohustada selle õigeaegset ja kvaliteetset valmimist ning projekti kogumaksumust. Tegu on väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega.

RBlogo

Hanke täpsem info on kättesaadav siin.

 

 

Uuritakse Tallinna-Helsingi tunneli tasuvust ja ehitusvõimalusi

Tallinn ja Helsingi uurivad omavahelise raudteetunneli rajamise võimalikkust. 90-kilomeetrises merealuses rajatises sõitval rongil kuluks ühest linnast teise jõudmiseks ligikaudu pool tundi.

Loe edasi...

Tulevaste sündmuse reklaam

24. ja 25. aprillil kohtuvad Riias peetaval kahepäevasel konverentsil ettevõtjad ja nimekad eksperdid kogu Baltikumist. Üritusel tutvustab maailma juhtiv ärikonsultatsiooni ettevõte Ernst & Young Rail Balticu tasuvusanalüüsi.

RB Rail AS Eesti filiaal otsib olulistele töökohtadele kandidaate. Loe töökuulutusi siit ja kandideeri!

Viis olulist kasutegurit, mille Rail Baltic endaga kaasa toob

1. Võimas kiirendus kestlikule majandusarengule Balti riikides

Rail Balticu projektil on suur roll Balti riikide majandusarengu kiirendajana, sest kiirraudtee ehituseks luuakse sadu uusi töökohti ning projekt annab riikide SKP-sse panuse otseste ja kaudsete investeeringute kaudu. Lisaks toetab valminud kiirraudtee majanduse arengut laiemalt, tuues endaga kaasa kaudseid hüvesid ja investeeringuid taristusse.

Loe edasi...

Riigikogu majanduskomisjon arutas avalikul istungil kollektiivset pöördumist Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma 21. veebruari istungil komisjonile esitatud kollektiivset pöördumist Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses. Komisjon toetas valitsuse väljavalitud trassi, mis Eestis kulgeb Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini.

Loe edasi...

Компания OÜ Rail Baltic Estonia объявила тендер на проведение анализа рисков части проекта Rail Baltic в Эстонии

Цель тендера – выявить, предупредить и избежать возникновение рисков, связанных с развитием железной дороги Rail Baltic, с момента строительства до ее сдачи в эксплуатацию. Благодаря этому упростится процесс принятия решений, связанных с проектом. Выбранный консультант должен будет провести анализ рисков эстонской части проекта Rail Baltic. Консультант проанализирует риски, из-за которых эстонская часть проекта Rail Baltic может оказаться не качественной или не готовой к назначенному сроку, а также проведет анализ полной стоимости проекта. 

Данный тендер является тендером с объявленными переговорами.

Подробнее о тендере: здесь.

 

Heikki Kalle: Mida tähendab Rail Baltic keskkonnale

on .

Rail Baltic poleks kindlasti mürarikkam kui tavaline maantee, loomade liikumise tagamiseks on kavas aga rajada kümneid ökodukte ja sadu muid läbipääse, kinnitab Rail Balticu keskkonnamõju hindaja Heikki Kalle.

Mitmel pool on kostunud kriitikat, et Rail Balticu rajamine avaldaks Eesti keskkonnale kahjulikku mõju. Esmalt müraküsimusest. Raudtee ei ole kindlasti mürarikkam kui maantee ja Euroopa laiusega raudtee jääb tõenäolisemalt vaiksemaks ka olemasolevast raudteest, kuna veerem on väiksem ja kergem.

Samuti seisneb raudtee müra erinevus ka selle episoodilises iseloomus. Kui tööpäeval tekitab maantee enam vähem pidevat müra, siis raudtee puhul valitseb kahe rongi möödumise vahepealsel ajal vaikus. Praegu on projekt arvestanud 32 rongi möödumisega ööpäevas. Selline episoodiline müra on häiringuna nii inimesele kui ka loomadele sageli olulisemgi, kuid tervisemõju seiukohast rõhutavad tervisemõju eksperdid püsiva tugeva müra olulisust, mille mõju ei pruugita sageli häirivana tajudagi.

Teine mureküsimus on puudutanud metsloomade liikumist, sest teadupärast on raudteetrass ümbritsevast aiaga eraldatud. Mis raudtee piirdeaiaga piiramisse puutub, siis seda tehakse nii raudtee kui ka maantee puhul ikkagi inimeste turvalisust silmas pidades.

Piirdeaedade rakendamisel on nii kavandatava Rail Baltic raudtee kui ka Via Baltica maantee puhul ekspertide hinnangul loomade liikuvusele mõju olemas. Seega on võimalusel vajalik kaaluda alternatiivseid lahendusi. Selliste võimaluste otsimisega tegeletakse Majandus- ja Keskkonnaministeeriumi ühiste jõupingutustega käivitatava eriuuringu raames.

26 ökodukti üle raudtee

Metsloomade ja inimeste liikumine üle (või alt) raudtee tuleb tagada kõikjal, kus see vajalik on. Selleks on praegusele trassile kavandatud suurulukite liikumise tagamiseks 26 ökodukti, millele lisanduvad veel erilahendusega sillad. Lisaks on väiksematele loomadele kavandatud läbipääse, mille koguarv on juba kolmekohaline number.

Olgu öeldud, et kui tahame sarnast transpordiühendust Tallinnast Pärnu ja Riia suunas tagada laieneva maantee abil, siis on sarnase loomade liikumise tagamine raudteekoridorist oluliselt laiema maantee puhul hoopis raskem ülesanne.

Pärnu suund – lühem maa, väiksem mõju

Arutletud on sellgi üle, kumb oleks keskonnasäästlikum, läbi Pärnu minev trass või Tartu trass. Arvestades, et Eestis on inimese tegevust kitsendavaid loodusväärtusi pea kõikjal, siis lühem, Pärnu suunal kulgev trass teeb üldiselt vähem kahju nii ehitamise kui kasutamise aegselt.

Samas, teadaoleva info baasil on sellises sõnastuses küsimusele pea võimatu vastata, sest põhjalikke alusuuringuid on tehtud ikkagi Pärnu suuna trassivariantidele. Tartu suuna puhul ei ole meil ettekujutust, kuidas Euroopa süsteemis kiirraudtee sealses asutusmustris kulgema hakkaks, rääkimata vajalikest taustuuringutest.

Arvestades uue raudtee üldist põhja-lõuna suunalist kulgemist läbi kolme Balti riigi on Pärnu suunda varasemates otsustes peetud optimaalseks ning sellest lähtuvalt on püstitatud keskkonnauuringuteks ka lähteülesanded, et Tallinnast Pärnu suunal kulgevaid trassivariante oleks võimalik tasakaalustatult (seda ka keskkonnakaitse seisukohast) kaaluda ja raudtee kulgemisjoon sellega kindlaks määrata.

Eesti Päevaleht

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe