ERR: Teadlikkus Rail Balticu projektist on maiga võrreldes kasvanud

on .

Üldine teadlikkus Rail Balticust on värske uuringu kohaselt enam-vähem samal tasemel maikuus läbiviidud uuringuga, näidates paariprotsendist tõusu.

71 protsenti eestimaalastest on kuulnud rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Balticu kavandamisest ning 68 protsenti vastajatest toetab selle elluviimist, selgub Faktum & Ariko läbi uuringust.

Vanuserühmade lõikes on teadlikkus Rail Balticust madalaim 15-24aastaste seas, kellest 58 protsenti on projektiga kursis. Kõikides teistes rühmades on teadlikkus üle 73 protsendi. Eesti keelt kõnelevatest inimestest on projektist teadlikke 80 protsenti, mitte-eestlastest 46 protsenti. Sealjuures on tõusnud mitte-eestlaste teadlikkus 6 protsendipunkti võrra.

Avaliku arvamuse uuringu viidi läbi telefoniküsitluse käigus augusti eelviimasel nädalal. Kokku küsitleti üle Eesti 1027 elanikku.

Allikas: ERR Uudised, http://uudised.err.ee/v/majandus/f943d8b1-5976-4da1-8499-e8a30c7acd60