Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine“ ja KSH aruande avalik väljapanek

on .

Pärnu maavanem võttis 09.11.2016 korraldusega 1-1/16/1037 vastu Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” ning korraldab maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele Pärnu Maavalitsuse aadressil Akadeemia 2, 80088 Pärnu või elektronposti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Planeering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks”. Pärnu maavanem algatas maakonnaplaneeringu KSH 23.04.2012. a korraldusega nr 267. Sarnased menetlustoimingud viidi läbi ka Rapla ja Harju maakondades. Maakonnaplaneeringutega planeeritakse uut Rail Baltic raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast läbi Pärnu linna Läti riigipiirini.

Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi annab KSH sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks. Planeeringualaks on Pärnu maakond. Rail Baltic trassi koridori rööbastee kogupikkuseks Pärnu maakonnas on ligikaudu 109 km.

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine” kehtestaja on Pärnu maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu, telefon 4479733, e-posti aadress See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 29.11. – 29.12.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Pärnu Maavalitsuse koduleheküljel http://parnu.maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassi-koridori-asukoha-maaramine ja Rail Baltic projekti portaalis http://railbaltic.info/et/materjalid. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda: Pärnu maavalitsuses, Pärnu linnavalitsuses ning Häädemeeste, Saarde, Surju, Paikuse, Tahkuranna, Sauga, Are, Tori, Tootsi ja Vändra vallavalitsuses tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad ajavahemikul 23.-26. jaanuar 2017 järgmiselt:
Sauga noorteeskuses - 23.01 kell 12.00 (asukoht Põõsalinnu 2 Sauga alevik)
Suigu seltsimajas - 23.01 kell 16.00 (asukoht Suigu küla Are vald)
Tori rahvamajas - 24.01 kell 12.00 (asukoht Võlli tee 4 Tori alevik)
Kaisma rahvamajas - 24.01 kell 16.00 (asukoht Kergu küla Vända vald)
Surju rahvamajas - 25.01 kell 12.00 (asukoht Surju küla Surju vald)
Paikuse vallamajas - 25.01 kell 16.00 (asukoht Pärnade pst 11 Paikuse alev)
Häädemeeste seltsimajas - 26.01kell 12.00 (asukoht Suurküla 4 Häädemeeste alevik)
Pärnu maavalitsuses - 26.01 kell 16.00 (asukoht Akadeemia 2 Pärnu linn)

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe