Tutvustame Rail Baltica projekti osapooli. Kes või mis on RB Rail AS?

on .

RB Rail AS on Riias asuv Eesti, Läti ja Leedu riigi asutatud ühisettevõte, mille ülesanne on viia Rail Baltica projekt üldiselt ellu ning seda keskselt koordineerida.

RB Rail asutati oktoobris 2014. Ettevõte on registreeritud Lätis ning loodud selleks, et ehitada valmis raudteetaristu ja arendada Rail Baltica projekti tervikuna. Ettevõtte peamine ülesanne on taristu projekteerimine, ehitamine ja projekti tutvustamine avalikkusele. Samuti on RB Raili ülesanne osaleda Euroopa Liidu rahastuse korralduses ning korraldada suuremaid ühishankeid ja uuringuid.

Rail Baltic Estonia OÜ sõlmis 1. juunil AS-iga Eesti Raudtee ning Skepast & Puhkim OÜ-ga hankelepingu „Rail Baltica raudteeinfrastruktuuri hooldusdepoo tehnilise ja ruumilise vajaduse eeluuringu“ teostamiseks

on .

Uuringust peaks selguma raudteetaristu hooldusdepoo parim võimalik asukoht koos vajaliku taristuga. Hooldusdepoo või nende kompleks koos taristuga peab võimaldama hooldada Rail Baltica Eesti trassiosa taristut tõhusalt, tagades eelduste etapis taristu kokkulepitud seisundi- ja ohutustaseme ning adekvaatse reageerimisvõimekuse õnnetuste korral. Uuring valmib septembri lõpuks.

Soome ettevõtjad tunnevad Rail Baltica vastu suurt huvi

on .

Tallinnas toimunud MTÜ Rail Baltic Business Networki korraldatud seminaril „Rail Baltic 1.0 – intermodaalsus“ tutvustati uuringuid, milles analüüsiti ettevõtjate arusaama intermodaalsest transpordist. Intermodaalne ehk kombineeritud transport tähendab seda, et kasutatakse vähemalt kahte transpordiviisi (maantee-, mere-, raudtee- või õhutransport) ning vedu toimub ühes veoühikus (nt konteineris või haagises).

Kolm aktuaalset küsimust ehituseks vajalike maavarade kohta

on .

Küsimus 1. Kas Eestis on piisavalt maavarasid, mida läheb vaja Rail Baltica ehituseks?

Ehituseks vajalikku ehitusmaterjali (karbonaatkivimit, liiva ja kruusa) on Eestis piisavalt. Et tagada aga varustuskindlus nii Rail Baltica kui ka teiste objektide jaoks, on vaja erinevate osapoolte koostööd karjääride laiendamiseks või avamiseks.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe