Avalikud arutelud algavad septembris

on .

Eeldatavasti septembris algavad trassile jäävates omavalitsustes avalikud arutelud, kus tutvustatakse maakonnaplaneeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu.


Arutelud algavad esmalt Harju- ja Raplamaal ning jõuavad oktoobris Pärnumaale. Selleks ajaks valmivad projekti konsulteerivatel ekspertidel ka 3D mudeli põhjal kokku pandud videoklipid, mis aitavad selgelt ja arusaadavalt tutvustada trassi kulgemist, sellele jäävaid ristumisi teede ja raudteedega ning uue raudteega koos rajatavaid, ökodukte, tunneleid ja muid leevendavaid meetmeid. 3D mudel on koostatud informatiivse näidismaterjalina, mis aitab tutvustada kavandatava raudtee olemust, kuid ei ole otseselt kehtestatava maakonnaplaneeringu osa.

Täpsem avalike arutelude ajakava selgub hiljemalt septembri alguses ja sellekohane info pannakse üles kodulehele http://www.railbaltic.info/et/ .

Olulised faktid

on .

• Põhja-lõuna suunaline raudtee, mis saab ühenduslüliks Skandinaavia ja Lääne-Euroopa vahel
• Projekti tehakse koostöös Läti ja Leeduga, kaasatud on ka Soome ja Poola
• Mõeldud nii reisimiseks kui kaubavedudeks
• Raudtee on kaherööpmeline, rong sõidab Euroopa tavarööpmelaiusel 1435 mm
• Rong kasutab liikumiseks elektrit, mis teeb sellest keskkonnasõbraliku transpordivahendi
• Reisirongi kiirus on kuni 240 km/h, kaubarongi kiirus on kuni 120 km/h
• Peatused Tallinnas Ülemistel ja Pärnus, täiendav võimalus Raplas
• Rong sõidab Tallinnast Pärnusse kolmveerand tunniga ning Riiga vähem kui kahe tunniga
• Kogutrassi pikkus ca 700 kilomeetrit, sellest ca 210 Eestis
• Eestis läbib trass Harjumaad, Raplamaad ja Pärnumaad
• Tegu on kaasaegse raudteega, mis tekitab vähem müra ja vibratsiooni kui praegused Eesti raudteed
• Raudteele ei tule samatasandilisi ülesõite, mis teeb sellest turvalisema raudtee kui praegused Eesti raudteed
• Toob maantee kaubaveod osaliselt raudteele, mis tõstab liiklusohutust ja vähendab raskeveokite arvu maanteedel
• Valmimisaeg 2025. aastal
• Ehitus algab kava kohaselt aastatel 2018-2019, töö toimub kolmes etapis: planeerimine / projekteerimine ja hanked / ehitus
• Maksumus kolmes riigis kokku on ca 4,8 miljardit eurot, millest Eesti osa on 1,3 miljardit eurot. Projekti hinnanguline kogumaksumus sisaldab lisaks AECOMi uuringus toodule Kaunas- Vilniuse vahelise uue eurolaiuse raudteetrassi ehitusmaksumust. Täpne maksumus selgub eelprojekteerimise käigus. Ligikaudu 80% kulude ulatuses taotletakse toetust Euroopa Liidult. Esimeses taotlusvoorus eraldati kolmele Balti riigile 442 miljonit eurot.

 

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe