Avalikel aruteludel selleks aastaks joon all

on .

Sügisel toimus kolmes maakonnas ühtekokku 16 avalikku arutelu, mille eesmärgiks oli tutvustada kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja huvigruppidele uue raudtee võimalikku kulgemist ning kavandatavaid eritasandilisi risteid. Arutelud toimusid septembri lõpus Harju- ja Raplamaal ning oktoobris Pärnumaal.

 

Kõige rohkem huvilisi, üle 300 inimese, osales Harjumaa avalikel aruteludel. Nii Rapla- kui Pärnumaal tuli aruteludele infot koguma või kaasa rääkima enam kui 200 inimest.

Osalenud inimeste küsimused puudutasid kõige sagedamini projekti ajagraafikut, rahastamist ning mõju Eestile tervikuna. Pärnumaa inimesed tundsid rohkem huvi ka detailsete lahenduste osas konkreetsetes asukohtades. Näiteks tõstatati küsimusi teedevõrgu ja ülepääsuteede, raudtee hoolduse ja väljaehitamise protsessi kohta.

Hetkel on käimas Rail Balticu planeeringulahenduste esitamine kooskõlastusringile, mille järel saavad maavanemad planeeringud vastu võtta. Järgmine avalikustamiste ring, kus saab detailsete lahendustega tutvuda ning spetsialistidele küsimusi esitada, toimub juba tuleva aasta esimeses pooles.