Uuel aastal saab maakonnaplaneeringuga paika raudteetrass ja jätkuvad uuringud

on .

2016. aastal on kavas jätkata alustatud Rail Balticu uuringutega alates geotehnilistest ja arheoloogilistest uuringutest kuni ühisettevõtte tellimusel valmiva tasuvusanalüüsini. Aasta esimesse poolde on kavandatud ka trassi planeeringulahenduste kooskõlastamised ja avalikud arutelud Harju-, Pärnu- ja Raplamaal.

 

Selle aasta lõpukuudel on ette valmistatud Rail Balticu planeeringulahendusi, et need esitada kooskõlastusringile. Pärast seda on võimalik uuel aastal planeeringud maavanematel kolmes maakonnas vastu võtta ning viia läbi ka avalikud arutelud kõigis kolmes trassiäärses maakonnas. Eeldatavasti järgnevad sellele maade omandamisega seotud läbirääkimised kinnistuomanikega juba 2016. aasta teises pooles. Maade võõrandamise protsess on plaanis läbi viia aastatel 2016-2018. 

Mõistagi tuleb järgmisel aastal jätkata erinevate analüüside ja uuringutega. Uuel aastal jätkuvad juba alustatud geotehnilised ja keskkonnamõju hindamine trassiäärsetes maakondades. Üheks olulisemaks käimasolevaks uuringuks on kolme Balti riigi ühisettevõtte poolt tellitud tulu-kulu analüüs, mis peaks valmima järgmise aasta sügiseks. Lisaks on kavas käivitada maavarade ja ehitusmaterjalide piisavuse analüüs.

Uuel aastal asutakse koostama ka kogu trassi tehnilist projekti ning võimalusel Tallinna Ülemiste ja Pärnu terminalide tehnilist lahendust. Need mõlemad peaksid praeguse ajakava kohaselt valmima kõige varasemalt 2018. aastaks. 2016. aastal viiakse läbi Muuga multimodaalse kaubajaama ruumilise ja tehnilise vajaduse analüüs. 

Olulise tööna pannakse juba praegu kolme Balti riigi ühisettevõtte eestvedamisel kokku  järgmist rahastamistaotlust Euroopa Liidule, mille esitamise tähtaeg on juba veebruaris. Sellesse taotlusesse on planeeritud muu hulgas ka Tallinna trammiühendus, mis ühendab tulevikus lennujaama, Rail Balticu terminali, Tallinna kesklinna ja sadama.

Seega on järgmisse aastasse kavandatud juba hulgaliselt töid, mis toetavad Rail Balticu elluviimist ning on eelduseks töökindla ja turvalise raudteeühenduse rajamiseks. Hetke hinnangul peaks Rail Baltic valmima 2025. aasta lõpuks.