Uuring: Eesti inimesed toetavad Rail Balticut

on .

Uuringufirma Faktum & Ariko tegi ajavahemikus 10.–23. oktoober üle-eestilise uuringu elanike suhtumise kohta Rail Balticu projekti. Projekti toetajaid oli küsitletute seas 58% ja selle mõju Eestile hindab üldiselt positiivseks 68% inimestest, kes on projektist teadlikud.

Projekti toetajaid on 58%, mittetoetajaid 21%, seisukohta ei oma 17% ja projektist pole midagi kuulnud 4% elanikest. Keskmisest veidi suurem on toetus noorimas vanuserühmas, venekeelsete elanike ja linnaelanike seas ning haridustaseme kasvades. 68% projektist teadlikest hindab selle mõju Eestile üldiselt positiivseks ning veidi enam kui kolmandik teadlikest hindas, et selle elluviimine on viimase kahe aasta jooksul muutunud kindlamaks. Positiivse mõju hinnang on ühtlane nii piirkondlikult kui ka haridustaseme järgi. Ühest selget ootust Rail Balticu suhtes ei ole. Üsna võrdselt jaotuvad vastused kolme ootuse vahel: majandusareng ja kaubavedu, lennuühendusest odavam ühendus Euroopaga ning kiire ühendus Euroopaga.

Uuringus osales 1000 inimest vanuses 15–74 aastat. Valimi jaotus kujundati Eesti elanike suhtes proportsionaalselt soo, vanuse, peamise suhtluskeele ja maakonna tunnuste alusel. Uuringu tellis Rail Baltic Estonia.