Riias toimus suursündmus Rail Baltic Global Forum 2017

on .

Tegemist oli kahepäevase suurüritusega, mis plaanitakse järgmisel aastal korraldada Tallinnas. Kohale oli tulnud üle 500 raudteespetsialisti ja ajakirjaniku ligikaudu 40 riigist.

Foorumi avapäeval räägiti peamiselt Rail Balticu potentsiaalist ja selle mõjust kolmele Balti riigile. Kohal olid Läti peaminister ja kõigi kolme Balti riigi majandusministrid, kes osalesid ühises aruteluringis. Konsultatsioonifirma Ernst & Young (EY) tutvustas uut Rail Balticu tasuvusanalüüsi, mis kinnitas veel kord projekti majanduslikku teostatavust ja tulusust kõigile kolmele Balti riigile.

Konverentsi teine päev oli pühendatud neile, kes näevad Rail Balticut osana oma äritegevusest. Anti ülevaade raudtee-ehituse ajakavast ja põhitegevustest ning tutvustati kolme Balti riigi hankeplaane ja -tingimusi. Lisaks toimusid ettevõtjate ja projekti elluviijate kohtumised.

 Foorumil esinenutega on võimalik tutvuda siin. Siit saab vaadata järele esimese päeva ja siit teise päeva ettekandeid.