Mittetulundusühing Rail Baltic Business Network pidas aastakoosolekut

on .

Aprilli alguses toimus MTÜ Rail Baltic Business Networki (RBBN) korraline aastat kokkuvõttev koosolek.

 

Üldkoosolekul kinnitati juhatuse tegevusaruanne 2015/2016. a majandusaasta kohta ning 2017. a majandusaasta eelarve ja tegevuskava. Samuti kuulati AS Merko Ehituse lühitutvustust ja vaadet Rail Balticu projektile ning Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütiku ja partneri Janno Järve kokkuvõtet analüüsist „Rail Balticu mõju Eesti riigieelarvele raudtee ehitusfaasis“.

Esimese tegevusaasta tulemusena on MTÜ RBBN liikmete arv kasvanud 19ni. Kord kvartalis peetud arutelukoosolekud Rail Balticu projektiga seotud külalisettekandjatega on andnud liikmetele olulist uut infot oma Rail Balticuga seotud plaanide tegemiseks ja sihtide seadmiseks. Peale regulaarsete kohtumiste korraldati eelmisel aastal Tallinnas Kumus rohkem kui 150 külalise osavõtul rahvusvaheline konverents „Business Case: Rail Baltic“. Avatud on ka ühingut tutvustav koduleht, alustatud on koostööd ja infovahetust Rail Balticust huvitatud ettevõtjatega Soomes, Lätis ja Leedus ning korduvalt on osaletud uue raudteega seonduvas avalikus arutelus nii kirjutavas kui ka elektroonilises meedias.

MTÜ Rail Baltic Business Network loodi sihiga anda ettevõtjatele parem võimalus rääkida kaasa Rail Balticuga seonduvates küsimustes ning varakult kaasata äriringkondi Rail Balticu arendamisse ja seotud ärivõimaluste väljaselgitamisse.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe