Rail Baltic Estonia OÜ sõlmis 1. juunil AS-iga Eesti Raudtee ning Skepast & Puhkim OÜ-ga hankelepingu „Rail Baltica raudteeinfrastruktuuri hooldusdepoo tehnilise ja ruumilise vajaduse eeluuringu“ teostamiseks

on .

Uuringust peaks selguma raudteetaristu hooldusdepoo parim võimalik asukoht koos vajaliku taristuga. Hooldusdepoo või nende kompleks koos taristuga peab võimaldama hooldada Rail Baltica Eesti trassiosa taristut tõhusalt, tagades eelduste etapis taristu kokkulepitud seisundi- ja ohutustaseme ning adekvaatse reageerimisvõimekuse õnnetuste korral. Uuring valmib septembri lõpuks.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe