Harju ja Rapla maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Eskiislahenduse avalik väljapanek 31. august kuni -13. september 2015.

on .

Harju ja Rapla Maavalitsus annavad teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringute  eskiislahendused eelistatud trassile (Rapla maakonnas lõigud 6B+7B+7C+8A+16A, Harju maakonnas 16A+16B+14C + 14G+11A-II+15B+11B-II) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassi koridorile.

Planeeringute (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja  KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast.

Valminud on ka 3D videlõigud Raplamaa ja Harjumaa kohta, mis tutvustavad raudteetrassi kulgemist ja põhimõttelisi lahendusi. Videodega on võimalik tutvuda http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/3d-video

Rail Balticu planeerimist jätkatakse Harjumaal läänepoolsel trassil

on .

Tänasel Rail Balticu juhtkomitee kohtumisel otsustati Harju maavanema ettepanekul, et raudtee planeerimist jätkatakse Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas niinimetatud läänepoolsel trassivariandil. Ehkki MKM-i eelistatud idapoolse trassiga võrreldes on tegemist ehitusmaksumuselt mõnevõrra kallima alternatiiviga, on planeerimisseaduse kohaselt trassivaliku otsustusõigus maavanemal.

Euroopa Komisjon rahastab Rail Balticu ehitust

on .

Veebruari lõpus esitasid kolm Balti riiki ühiselt Euroopa Komisjonile taotluse Rail Balticu kiire raudteeühenduse loomise projekti rahastamiseks, esmase taotluse kogumahuks oli 540 miljonit eurot. Eesti osa sellest on umbes 213 miljonit. Täna teatas Euroopa komisjoni otsusest toetada Balti riikidesse kiire Euroopa raudtee ehitamist.

Rail Balticu arheoloogiauuringu viib läbi Tartu Ülikool

on .

Tehnilise Järelevalve Ameti ja Muinsuskaitseameti ühishanke arheoloogiauuringu läbiviimiseks võitis Tartu Ülikool. Rail Balticu planeerimise osana viib Tartu Ülikool läbi Eesti seni suurima mahuga arheoloogiauuringu Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Maastikuseire ja väljakaevamised algavad juuni lõpus ning need hõlmavad kuni 40 maa-ala, kust võib saada väärtuslikke leide.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe