Rail Balticu projektis minnakse edasi trassivalikute analüüsiga

on .

25. veebruaril kogunenud raudteeühenduse Rail Baltic juhtkomitee ja töögrupi ühisel kohtumisel anti ülevaade keskkonnamõju hindajate ning planeerijate tööst trassivaliku võrdlustulemustel Pärnu- ja Raplamaal.

Projektiga edasiminekuks otsustati leida koos Keskkonnaministeeriumiga lahendus keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kinnitamiseks.

Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik väljapanek

on .

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 I korruse infosaalis toimub Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik väljapanek alates 25.02.2014 kuni 03.03.2014 ja avalik arutelu toimub 04.03.2014 kell 16.00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54 II korruse saalis ruum 203.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine ja maakasutuse sihtotsatarvete muutmise teel moodustada vajalikud äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus Ülemiste ühisterminali ehitamiseks.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe