Infokeskus

Euroopa Komisjon avaldas detsembris Euroopa raudteeturu ülevaatearuande

on .

Euroopa komisjon

Aruandest selgub, et raudteevõrgustiku reguleerimine, mis peaks soodustama konkurentsi teket ja turu avanemist, on ennast õigustanud ning muutnud valdkonda tõhusamaks ja kliendisõbralikumaks. Liikmesriikides, kus raudteeturg on avatud, on konkurentsi tulemusena muutunud hinnad klientidele madalamaks ja maksumaksjatele on tekkinud lisaväärtust.

Aruandest selgub, et kaubaveo operaatorite turuosa oli 2014. aastaga võrreldes keskmiselt rohkem kui kahekordistunud (15% 2006. aastal).

Turuosa kasv reisijateveos on olnud keskmiselt väiksem, sest see on riigiti erinev. Siiski on olnud kõikides liikmesriikides kasv kuni 20%, välja arvatud Poolas ja Ühendkuningriigis. Avatud konkurentsi tingimustel on reisijateveo maht kõige rohkem suurenenud Austrias, Tšehhis, Saksamaal, Itaalias, Slovakkias, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

2014. aasta lõpuks olid raudtee kaubaveod 100% riigi käes endiselt Soomes, Kreekas, Iirimaal, Leedus ja Luksemburgis.

Täpsemalt saab aruandega tutvuda siin

Foto: Euroopa Komisjon

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses on nüüdsest näha Rail Balticu raudteekoridori asukoht. Lepingud kinnisasjade hindamiseks on viie kinnisvaraettevõttega sõlmitud

on .

Maa-ameti geoportaal on leiav siit. „Teenuste otseviidete alt ekraani vasakus servas tuleb valida „Kitsenduste rakendus”, misjärel avanebki kaardiaken,” seletas Rail Balticu maade omandamise projektijuht Merje Krinal. Kui valida omakorda kitsenduste rakendusprogramm, avaneb kaart. Selle vasakus ülanurgas tuleb hiire vasakklahviga klõpsata nupul „Kaardikihtide valik ja legend”, mille järel avaneb legendi vaade.

Rail Baltic on vajalik liitlaste transpordiks

on .

Rajatav raudtee tuleks riigikaitsjatele suureks kasuks, kuid üksnes enne sõjategevuse puhkemist.

Ajalooliselt on raudteedel olnud sõjapidamises kanda oluline osa ja Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja asetäitja kolonelleitnant Vahur Karuse sõnul on raudtee jäänud transpordiaspektist riigikaitsjatele tähtsaks siiani.

Riikidevaheline Rail Balticu lepe sai 31. jaanuaril Balti koostöö raames toimunud Balti riikide peaministrite kohtumisel allkirjad

on .

Rail Balticu riikidevahelise kokkuleppega fikseeritakse õigusjõuga dokumendis riikide kohustused, mis on vajalikud Balti riikide kaudu Kesk-Euroopaga raudteeühenduse rajamiseks. Sellekohased punktid sisalduvad praegu mitmes Balti riikide peaministrite ja ministrite kohtumise deklaratsioonis ja ühisavalduses, millest mõne on allkirjastanud ka Soome, Poola ja Euroopa Komisjoni kõrgetasemelised esindajad.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe