Infokeskus

TJA tellib Rail Balticu mõjude hüvitamise analüüsi

on .

Tehnilise Järelevalve Amet tellib riigihankega Rail Balticu raudteega kaasnevate mõjude analüüsi, et hinnata trassiäärsetele maa- ja majaomanikele kahjude õiguspärase korvamise korraldust.

Analüüs hõlmab Eesti seadusandluse piisavust ja rakendamiskogemust nii maade omandamisel kui kaudsete mõjude korvamisel. Lisaks annab tellitav uuring ülevaate teiste riikide analoogsete projektide kahjude korvamise praktikast.

Omavalitsused tutvuvad Soome kiirraudtee praktikatega

on .

Rail Balticu trassi äärde jäävate kohalike omavalitsuste esindajad tutvuvad kahe päeva jooksul Soomes Kerava-Lahti kiirraudtee taristuga ning kohtuvad nii raudtee rajajate, riigi esindajate kui kohalike kolleegidega omavalitsustest.

Soome Transpordiagentuur ja kohalikud omavalitsused jagavad kohtumiste käigus oma kogemust raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehituse probleemkohtade ning heade praktikate varal. Lisaks käsitletakse näiteks maa võõrandamise, erinevate ülekäikude ja tõkete lahendusi ning keskkonnaküsimusi.

Valitsuskabinet leppis kokku Rail Balticu trassivalikutes

on .

Tallinn, Stenbocki maja, 20. november 2014 - Valitsuskabinet andis neljapäeval toetuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esitatud Rail Balticu raudteeühenduse trassieelistustele.

Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas jätkatakse põhjalikumat tööd kahe erineva perspektiivikama trassiga, lõunapoolses osas ühega. Harjumaa trassivalikutest jäid valikusse nii maavanema pakutud lahendus kui Nabala looduskaitsealast idapoole jääv trassikoridor. Lõunapoolses Raplamaa osas toetas valitsus maavanema eelistusena välja pakutud trassilahendust 16d, mis viib raudtee Kohila alevikust ja Prillimäe külast veelgi enam ida poole. Pärnumaal jätkatakse ühe trassiga, mis kulgeb üle põldude ja häirib kõige vähem tundlikku looduskeskkonda ning hoiab kokku ligi 11 miljonit eurot.

Ülemiste ühisterminali ideekonkursi võitja on arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid

on .

Tallinna Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi žürii tunnistas üksmeelselt parimaks ideekavandi "Tagasi", mille autoriks oli arhitektibüroo 3+1 arhitektid OÜ koosseisus Gert Guriev, Markus Kaasik, Riin Kersalu, Kerstin Kivila, Taavi Lõoke, Mihkel Meriste, Andres Ojari, Siim Tiisvelt ja Ilmar Valdur.

Tallinnasse Ülemiste raudteejaama juurde Peterburi tee ja Raudtee vaheline alale kavandatava ühisterminali arhitektuurivõistluse eesmärk oli saada parim lahendus terminalihoonele koos ümbritseva avaliku ruumiga.

MKM esitas Rail Balticu trassialternatiivi valitsusele kinnitamiseks

on .

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) esitas konsultantide ettepaneku Rail Balticu trassialternatiivi osas valitsusele kinnitamiseks, lõpliku otsuse teevad valiku osas trassile jäävate maakondade maavanemad.

Valitsus plaanib kas käesoleval nädalal või mõnel järgmisel võtta kabineti istungil teadmiseks konsultantide koostatud Rail Balticu kulgemise ettepanek ja kohustada MKM-i teavitama Harju, Rapla ja Pärnu maavanemaid eelistustest.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe