Infokeskus

Kolm riiki allkirjastasid Riias Rail Balticu ühisettevõtte asutamislepingu

on .

Täna, 28. oktoobril allkirjastasid Eesti majandus- ja taristuminister Urve Palo, Läti transpordiminister Anrijs Matiss ja Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniminister Rimantas Sinkevicius lepingu, mille alusel asutatakse kolme Balti riigi Rail Balticu ühisettevõte.

Ettevõtte peakontor asub Riias ja põhitegevuseks on raudtee projekteerimine, ehitamine ja rahvusvaheline turustamine.

Valmis Rail Balticu trassialternatiivide analüüs

on .

Täna, 23.oktoobril esitleti äsja valminud Rail Balticu raudteeühenduse Rapla- ja Harjumaa trassialternatiivide võrdlusanalüüsi. Tulemuste alusel saavad maavanemad langetada otsuse Rail Balticu eelistatud trassi kohta kogu Eesti ulatuses.

Rail Balticu raudteekoridori võrdlusanalüüsi läbi viinud Hendrikson & Ko ja Reaalprojekti konsultandid hindasid maavanemate poolt esitatud täiendavaid trassialternatiive Põhja-Raplamaal ja Harjumaal. Olulisteks võrdluskriteeriumideks olid trasside mõjud inim- ja looduskeskkonnale, nende tehniline teostatavus, ehitusmaksumus ja sotsiaalmajanduslik tulu.

Trassikoridoride kulgemist ja võrdlustulemusi tutvustavad avalikud arutelud

on .

Harju ja Rapla Maavalitsused annavad teada, et valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringute täiendavate trassi koridoride asukohavariantide võrdluse tulemused põhja-Raplamaa ja Harjumaa osas. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn 13A ja 13B) ning täiendavalt lisandunud nn 16ndad lõigud, mis Raplamaa osas mööduvad Kohila alevist ida poolt ning Harjumaa osas kulgeb trassivariant Kajamaa-Assaku piirkonnas. Lisaks on võrdlusetapis täiendatud ja täpsustatud võrdlustulemusi Pärnumaal - trassigeomeetria parandamiseks ja sõidukiiruse tõstmiseks teostati õgvendus variandi 4D lõunaosas, mis jääb Tahkuranna ja Paikuse valdadesse. Pärnu linna läbimine on muutnud pikaajalisi sotsiaalmajanduslikke aspekte tulusamaks, kuna 4D õgvendus võimaldab tõsta sõidukiirust.

Rail Balticu projektijuhina asub tööle Miiko Peris

on .

Miiko Peris töötas alates eelmise aasta suvest Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabinetiliikmena, enne seda juhtis ta samuti Rail Balticu töid Eestis. „Rail Baltic on kogu regiooni jaoks oluline transpordiprojekt ning mul on hea meel, et saan kasutada oma kogemusi selle edukaks elluviimiseks," ütles Peris.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe