Up

KSH_programm_täiendatud


Rail Baltic protsessi käigus on toimunud trassialternatiivide täpsustamine, mistõttu ei kajasta Keskkonnaministeeriumi 04.06.2014 poolt heakskiidetud (kiri nr 11-2/14/152-30) programm tegelikke KSH käigus analüüsitud trassialternatiive. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi seiskohale on KSH programmi selles osas täiendatud, lisades programmile lõpliku trassialternatiivide kaardi (asub programmi lisas VII). Samuti lisati programmile selle teemaline kirjavahetus Keskkonnaministeeriumiga.

rb-ksh-programm-21-06-2016
 
 
 

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe