Geotehnilised uuringud

on .

Ohutu ning töökindla raudtee projekteerimiseks on eelprojektide koostamise käigus tarvilik läbi viia geotehnilised uuringud. Geotehniliste uuringute eesmärk on välja selgitada raudtee ja sellega seotud ehitiste aluspinnase geotehnilised omadused - pinnase tugevusnäitajad, sobivus ehitamiseks, pinnasevee tase, jne.

Rail Balticu eelprojekti geotehniliste uuringute käigus tehakse eelistatud trassivariandi koridoris 100 meetri tagant puuraugud diameetriga ≤ 10 cm. Puuraukudest võetakse pinnasest proovid laboriuuringuteks. Puuraukude sügavus sõltub vajalikest määrangutest ja geoloogilisest ehitusest jäädes vahemikku 0,5-30 m, kuid enamasti pole vaja puurida sügavamalt kui 3-6 meetrit.

 

 Tööde teostamiseks kasutatakse vastavalt ligipääsuvõimalustele ja vajalikule puurimissügavusele kas käsiseadmeid või roomikutel puurmasinaid GM65 GT (gabariitidega 1,7x3,7 m, mass 3 t) ja GM100 GT (gabariitidega 2,2x5,7 m, mass 7,5 t).

Uuringud ei nõua maaomaniku kohalolekut ega täiendavat aja- või asjaajamiskulu. Peale puurimistöö lõpetamist jäetakse puuraugud, pinnaseveetaseme mõõtmiseks, mõneks päevaks avatuks ja seejärel puuraugud täidetakse.

Geotehnilise uuringu teostamiseks on vajalik maaomaniku nõusolek, tehnovõrkude olemasolul kaeveluba ning tehnovõrkude kaitsetsoonid töötades võrgu valdajate kooskõlastused. Kõigi maaomanikega võetakse ühendust ning palutakse kirjalikku nõusolekut tööde teostamiseks.

Esialgne planeeritav välitööde teostamise aeg on 2014-2016. Töid teostab Reaalprojekt OÜ.

mkm newtja newharjumaavalitsus-frontparnumaavalitsus-frontraplamaavalitsus-frontNovarc

tent newhendrikson newreaalprojekt newkelprojektas newwsp newlogo rbe